top of page

ZAKŁADY USŁUG INNOWACYJNYCH ERGONOMIA

Inspirujemy wdrażanie osiągnięć ergonomii do życia gospodarczego i społecznego.

SZKOLENIA

Nasze usługi to pomoc w zakresie ogólnego zarządzania firmą. Oferta jest ukierunkowana na higienę i bezpieczeństwo w pracy. Z jednej strony pracodawcy i kadra kierująca pracownikami powinni zapewnić bezpieczną i higieniczną pracę w firmie i nadzorować jej wykonywanie. Pracownicy z kolei powinni znać warunki pracy i stosować obowiązujące ich przepisy i zasady. Wobec  następujących szybko zmian w technologii i uregulowaniach prawnych oraz w celu przypominania i uzupełnienia wiedzy i doskonalenia umiejętności; proponujemy nasze usługi. Dysponujemy kadrą specjalistów z przygotowaniem naukowym, zawodowym i rozległą wiedzą praktyczną, w każdej z proponowanych dziedzin. Szkolenie realizowane jest przez STUDIUM ERGONOMII tj. niepubliczną placówkę oświatową zarejestrowaną w strukturze organizacyjnej naszej firmy.

earmuffs-2755553_1920.jpg
Psychologia pracy
Pierwsza pomoc
diet-695723_1920.jpg
bfcb1918-f395-45c4-bddc-8ba593629da2.jpg
SERVICES
ABOUT

O NAS

Zakłady Usług Innowacyjnych ERGONOMIA Sp z o.o. powstały w Gdańsku w roku 1987. Spółka utworzona została z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z siedzibą w Warszawie.

W strukturze organizacyjnej naszej firmy, od roku 1993, działa STUDIUM ERGONOMII zarejestrowane w ewidencji Kuratorium Oświaty w Gdańsku pod nr 188A i uprawnione do wystawiania stosownych świadectw i zaświadczeń.

Celem głównym ergonomii jest dostosowanie warunków pracy (i życia) do możliwości człowieka oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmującą specyfikę stanowiska.

Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.

Z zadowoleniem obserwujemy przyjmowanie zasad i reguł ergonomii przez bezpieczeństwo i higienę pracy. Postanowiliśmy włączyć do naszej oferty usług problematykę bezpieczeństwa pracy, a zawarte w niej zagadnienia ergonomii realizować na jak najwyższym poziomie. Systemowe (ergonomiczne) podejście  problemu bhp wyraża się również w tym, że proponujemy w ramach naszych usług  - oprócz pracowników służby bhp – również: psychologów, lekarzy, dietetyków.

DORADZTWO

Działalność w zakresie BHP najczęściej kwalifikowana w ramach dwóch kodów PKWiU*:


1) PKWiU 74.14.15-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania produkcją: kompleksowe usługi na zlecenie podmiotu gospodarczego w zakresie BHP, PPOŻ w skład, której wchodzi: doradztwo konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, opracowywanie instrukcji BHP, PPOŻ, szkolenie pracowników w zakresie BHP, PPOŻ.


2) PKWiU 80.42.20-00 Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia: szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP, PPOŻ oraz organizowanie szkoleń dot. uprawnień energetycznych bez prowadzenia kompleksowej usługi służby BHP, PPOŻ w konkretnym zakładzie.

Dlatego w naszej ofercie dotyczącej doradztwa umieściliśmy następujące zagadnienia:

Pełnienie roli służby bhp

Polecamy naszą ofertę firmom tworzącym służbę bhp jak i współpracę z istniejącą służbą. Współpracę kierujemy do przedsiębiorstw /bez względu na ilość zatrudnionych/ np. posiadającym pracowników z krótkim stażem w zakresie bhp, którym nasze doradztwo może być pomocne.

Bardzo ważnym dokumentem, który każda firma powinna posiadać jest -

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowanie tej oceny, jej aktualizowanie, zapoznawanie z nią pracowników - to zadania każdej firmy. Dlatego opracowanie tego ważnego dokumentu, czy współpracę w jego tworzeniu, umieściliśmy w  naszej ofercie.

 

*PKWiU : POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW i USŁUG

industry-3292542_1920.jpg
Ocena ryzyka zawodowego
DORADZCTWO

1987

Rok
Zalożenia

1706

Zrealizowanych
Projektów

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

ZAKŁADY USŁUG INNOWACYJNYCH ERGONOMIA Sp. z o.o.

Dziękujemy za wiadomość!

Kontakt
 

Siedziba:

ul. Kochanowskiego 64/4

80-402 Gdańsk

Biuro: 

ul. Necla 10,  

80-443, Gdańsk

tel/fax: (0-58) 344-92-60   

e-mail: biuro@gdansk.zui-ergonomia.pl

REGON: 001274975
NIP: 5840250606
KRS: 0000201945

Zapytaj o wycenę: 
(0-58) 344-92-60
CONTACT
bottom of page