top of page

Pełnienie roli służby BHP

Tworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jeżeli przedsiębiorca zatrudni np.: tylko  jedną osobę, nawet na część etatu, na podstawie umowy o pracę  (jak również na podstawie umowy zlecenia) - staje się w myśl przepisów automatycznie pracodawcą. Zaczynają go obowiązywać regulacje prawne wynikające z Kodeksu Pracy, szczególnie wszystkie obowiązki związane z BHP. Jednym z rozwiązań problemu jest prowadzenie spraw BHP osobiście przez pracodawcę.

Jest to jednak możliwe gdy:

- liczba zatrudnionych nie przekracza 10 osób,

- liczba zatrudnionych nie przekracza 20 pracowników, przy czym działalność firmy jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.

Należy jednak pamiętać, iż realizacja zadań w zakresie BHP zawsze wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, nie mówiąc już o specjalistycznej wiedzy.

Kolejnym rozwiązaniem jest dołączenie problematyki BHP do zakresu obowiązków jednego z pracowników (jeśli ten posiada odpowiednie kompetencje). Wybierając ten wariant należy zaznaczyć, że jeżeli zlecimy takie obowiązki np. magazynierowi, sekretarce itp. to z założenia przez ponad miesiąc w roku nie mamy, ani magazyniera, ani sekretarki, ani służby bhp /urlopy, delegacje, choroby, szkolenia/.

Powierzenie nam pełnienia roli służby BHP daje Państwu jedną z możliwości rozwiązania tego problemu. Usługa nasza jest rozliczana na podstawie faktur VAT, a oferta  dotyczy firm zatrudniających do 100 osób.

bottom of page