top of page

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczną i higieniczną pracę w kierowanym przez siebie przedsiębiorstwie bądź firmie oraz nadzorować jej wykonywanie osobiście bądź za pomocą wyznaczonych i odpowiednio przeszkolonych inspektorów bhp. Pracownicy z kolei powinni znać swoje prawa i obowiązki w tej dziedzinie i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Wobec stale postępujących  zmian w technologii i uregulowaniach prawnych oraz w celu uzupełnienia i ugruntowania wiedzy z zakresu bhp; proponujemy nasze usługi.

 

 

Szkolenia w zakresie bhp

a/ szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

/w tym dyrektorów szkół i placówek oświatowych/,

- szkolenie może być realizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego,

b/ szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,

- szkolenie może być realizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego,

c/ szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,

/w tym nauczycieli, projektantów, pracowników laboratoriów/,

 - szkolenie może być realizowane w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego,

d/ szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

/w tym sprzedawców, pracowników restauracji/,

- szkolenie realizowane jest w formie instruktażu.

bottom of page