top of page

Ochrona przeciwpożarowa

Zagrożenia pożarowe i ich identyfikacja. Źródła zapłonu. Eliminacja zagrożeń. Ewakuacja. Kontrolowanie zagrożeń. Metody identyfikacji źródeł zagrożeń pożarowych. Techniczne warunki i środki bezpieczeństwa pożarowego. Procedury zarządzania. Utrzymanie obiektu. Zadania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo p.poż. 

bottom of page