Ochrona przeciwpożarowa

Zagrożenia pożarowe i ich identyfikacja. Źródła zapłonu. Eliminacja zagrożeń. Ewakuacja. Kontrolowanie zagrożeń. Metody identyfikacji źródeł zagrożeń pożarowych. Techniczne warunki i środki bezpieczeństwa pożarowego. Procedury zarządzania. Utrzymanie obiektu. Zadania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo p.poż. 

1/3

© 2019 by ZAKŁADY  USŁUG INNOWACYJNYCH ERGONOMIA Sp. z o.o.

  • Facebook - Grey Circle

Ergonomia